Kuratorium Oświaty jest bardzo zadowolone z reformy edukacji. Inne zdanie na ten temat ma Związek Nauczycielstwa Polskiego

0
1391
Od prawej: Barbara Antczak, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki i Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w związku z reformą edukacji utworzonych zostało wiele nowych etatów dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego natomiast już tak optymistycznie nie jest nastawiony do całej sprawy.

Nasze spotkanie jest konsekwencją rozmowy sprzed miesiąca, kiedy mówiliśmy, że jeżeli dane z SIO, się pojawią to wtedy o nich poinformujemy. Jest to również spotkanie kaskadowe, ponieważ wczoraj Ministerstwo Edukacji Narodowej również takie spotkanie odbyło. Latem tego roku mówiłem o tym, że liczba etatów w skali kraju wzrośnie o około 10 tysięcy, a jak się teraz okazuje przybyło aż 17 tysięcy etatów. – powiedział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki.

Kurator wspomniał o tym, że w skali całego kraju przybyło 17 tysięcy etatów dla nauczycieli. Jeżeli chodzi natomiast tylko o województwo warmińsko-mazurskie to przybyło 387 etatów dla nauczycieli, a w samym Olsztynie w porównaniu z ostatnim rokiem szkolnym, tych etatów jest o 112 więcej. Mowa tutaj o nauczycielach zatrudnionych na Kartę Nauczyciela. Obecnie dalej w banku ofert pracy Kuratorium Oświaty w Olsztynie znajduje 54 aktywnych ofert pracy.

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę uczniów, to tutaj jest znaczny spadek. Otóż w tym roku mniej o ponad 3790 uczniów uczęszcza do szkół w województwie warmińsko-mazurskim, jest to spowodowane głównie niżem demograficznym.

Kurator Oświaty dodał również, że odbył już cztery wizyty w szkołach, w których sprawdził jak przebiega reforma edukacji, a tych wizyt będzie jeszcze więcej, a dodatkowo wspomniał, że reforma edukacji była bardzo oczekiwana, ponieważ wprowadziła ona normalność w edukacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ma zupełnie inne zdanie na temat reformy

Z powodu reformy edukacji w Polsce pracę straciło 6600 nauczycieli, a Pani minister mówi, że powstało 17 tysięcy miejsc pracy. Te miejsca powstały z tego, że ci nauczyciele,  którzy uczyli w gimnazjach teraz uczą w klasach siódmych i dlatego nie można mówić, że powstały nowe miejsca pracy. Te dane nie przekładają się na ilość zatrudnionych nowych ludzi. – powiedział Tomasz Branicki, wiceprezes okręgu warmińsko-mazurskiego ZNP.

Tomasz Branicki dodał również, że z roku na rok będzie coraz gorzej- 18 nauczycieli w samym Olsztynie pozostało kompletnie bez pracy. My staraliśmy się pomóc nauczycielom, którzy się do nas zgłosili i dalej staramy się im pomagać. Niektóre rozprawy sądowe są wyznaczone dopiero na marzec i nauczyciele na nie czekają. W tym roku, to i tak jest jeszcze najmniejszy wymiar jeżeli chodzi o zwolnienia, w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, a za dwa lata może być kompletna katastrofa.

BRAK KOMENTARZY