Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew z okazji swojego święta

0
273

Funkcjonariusze z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z funkcjonariuszami z W-MOSG i CSSG, zorganizowali akcję krwiodawczą pod hasłem ,,Na straży życia”. Drugą zbiórkę przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wspólnie z Gołdapskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi. 

Wczoraj w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowano punkt oddawania krwi obsługiwany przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bartoszycach. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG oraz CSSG w Kętrzynie. Swoim cennym darem z potrzebującymi podzieliło się 25 honorowych dawców krwi. Łącznie zebrano 11 250 ml tego życiodajnego płynu.

Natomiast dzisiaj, w ramach obchodów Święta Straży Granicznej mieszkańcy powiatu gołdapskiego wspólnie z funkcjonariuszami SG oddali dla potrzebujących 8 550 ml krwi pełnej.

BRAK KOMENTARZY