Dodatkowe miliony na ważne zadania w Olsztynie

0
216

Będzie więcej przedsięwzięć niż zostało to zaplanowane w budżecie. Po rozliczeniu ubiegłorocznego planu finansowego była szansa rozdysponować ok. 27 mln złotych. Dodatkowe pieniądze będą m.in. na wydarzenia artystyczne.

– Dzięki tym pieniądzom możemy zrealizować przynajmniej część postulatów, jakie przy planowaniu tegorocznego budżetu składali mieszkańcy – poinformował podczas piątkowej (20 kwietnia) konferencji prasowej prezydent Piotr Grzymowicz. – Propozycję przedstawię podczas najbliższej sesji olsztyńskim radnym.

Lista zadań jest bardzo długa. Od wsparcia miejskich jednostek w realizacji najważniejszych działań, po inwestycje wartości kilku milionów złotych. Nie zabraknie też kwot przeznaczonych na wkład własny do większych projektów.

Zgodnie z propozycją, nad którą będą dyskutować rajcowie, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu dostanie m.in. 350 tys. złotych na uruchomienie jeszcze w tym roku systemu roweru miejskiego (za kolejne 100 tys. zł Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma zrealizować zadanie na mniejszą skalę na terenie kampusu) oraz 300 tys. zł na korekty w działaniu sygnalizacji świetlnej na 30 kolejnych skrzyżowaniach.

Sześć milionów złotych ma zostać przeznaczonych na modernizację boiska stadionu przy al. Piłsudskiego. To nie tylko wymiana murawy, ale zbudowanie od podstaw systemu drenażu, zraszaczy, ogrzewania.

– Inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji obiektu – przypomina przewodnicząca Rady Miasta, Halina Ciunel. – Wcześniej wybudowane zostało oświetlenie boiska.

Miejski Ośrodek Kultury dostanie ponad pół miliona złotych na wkład własny do projektu związanego m.in. z kupnem nagłośnienia i oświetlenia amfiteatru (całkowita wartość zadania to ok. 3 mln złotych) oraz ponad 200 tys. zł na kolejne wydarzenia kulturalne. Natomiast szpital miejski planuje zrealizować zadanie, którego celem jest informatyzacja placówki. 900 tys. złotych ma stanowić wkład własny do tego przedsięwzięcia. Poza tym rozstrzygnięte zostaną przetargi na zagospodarowanie zakola Łyny i rewitalizację dawnej zajezdni trolejbusowej oraz na leśny odcinek Łynostrady.

– Aby można było zrealizować te propozycje potrzebna jest zgoda Rady Miasta – informuje przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, prof. Mirosław Gornowicz.

Głosowanie podczas sesji 25 kwietnia (środa).

BRAK KOMENTARZY