Będzie rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie

0
278

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zostanie rozbudowany. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach RPO.

Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń poinformowała, że projekt na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie rozbudowany o dwa dwukondygnacyjne skrzydła: północne i południowo–zachodnie. Wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku zostanie dobudowane parterowe pomieszczenie ekspozycyjne. W budynku będą dwie strefy pożarowe z salą widowiskowo– konferencyjną.

Całkowity koszt rozbudowy- 5 397 306,19 zł
Kwota dofinansowania- 3 536 315,65 zł

Oznacza to lepsze warunki dla życia w sferze kultury oraz nową przestrzeń do działań z dziećmi, młodzieżą oraz z seniorami.

BRAK KOMENTARZY