51 Aniołów Stróżów

0
802

Wczoraj Klub Honorowych Dawców Krwi PCK  przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu zorganizowali zbiórkę krwi pod hasłem „Zostań Aniołem Stróżem”.

W akcji udział wzięło 51 Honorowych Dawców Krwi. Swoim życiodajnym płynem podzieliły się 43 osoby, pozostali ze względów zdrowotnych nie moglioddać krwi. Do tego szlachetnego grona dołączyło również 2 krwiodawców, którzy po raz pierwszy podzielili się darem życia. Łącznie zebrano 19 350 ml krwi pełnej.

Celem zbiórki była pomoc chorującemu na białaczkę 9-letniemu Pawełkowi z Braniewa.

BRAK KOMENTARZY